Hvad er korrekturlæsning?

Jeg kan tilbyde mange former for korrekturlæsning, afhængigt af hvor dybt du vil gå med din tekst.

Basiskorrekturen består i at jeg gennemgår teksten for stave- og slåfejl, tegnsætning og grammatik. Jeg tjekker også for om du er konsekvent i din måde at stave på, og om der fejl i opsætningen som f.eks. ekstra mellemrum, ekstra linjeskift eller forkerte eller manglende indryk. Du kan vælge mellem to kommasystemer når du skal have sat kommaer, med og uden startkomma.

Kommasætning med startkomma svarer til det som man kalder grammatisk komma, gammelt komma eller ‘kryds-og-bolle-komma”.

Kommasætning uden startkomma, eller nyt komma, er det som Dansk Sprognævn anbefaler, men som kun få følger i praksis. På denne hjemmeside sætter jeg nyt komma.

Hvis ikke du vælger et kommasystem, vil jeg automatisk vælge gammelt komma da de fleste bruger (eller forsøger at bruge) dette komma.

I udvidet korrektur tilbyder jeg også at kigge på dit sprog og din sætningsopbygning. Jeg kan f.eks. undersøge om du bruger det samme ord for ofte, om du gentager dig selv, om du skriver knudret eller uforståeligt osv. Afhængigt af hvad du ønsker, kan jeg komme med forslag til forbedringer eller blot i en kommentar gøre opmærksom på at du skal ændre formuleringen det pågældende sted.

Jeg vil normalt ikke tjekke dine citater, men kan gøre opmærksom på at du mangler en kildehenvisning.

Jeg vil normalt heller ikke rette talesprog i dialoger idet jeg går ud fra at du bevidst har tænkt over dialogens udformning og karakter, men hvis du ønsker at jeg skal kommentere dine dialoger, gør jeg naturligvis også det.

Endelig kan du vælge forskellige former for akademisk korrekturlæsning. Her kan du få tilbagemeldinger på hvordan du overholder den akademiske stil og f.eks. citerer korrekt. Er der tale om et dansk videnskabeligt arbejde tilbyder jeg derudover alle de ovenfor nævnte korrekturformer.

Claus Sølvsteen Tænksomt billede

Hvordan foregår korrekturlæsning?

Du afleverer din tekst til mig i Word og fortæller mig hvilken type korrekturlæsning du ønsker.

Efter korrekturlæsningen får du to dokumenter tilbage: Et dokument hvor jeg har brugt “Registrer ændringer”-funktionen i Word så du kan se alle de ændringer jeg har foretaget. Her har du mulighed for aktivt at tage stilling til rettelserne og godkende eller afvise dem. Jeg ændrer altså ikke noget i din tekst uden dit vidende.

I det andet dokument har jeg accepteret alle ændringer. Du vil dog stadigvæk kunne se mine kommentarer hvis jeg har foreslået dig nogle ændringer eller forbedringer.

På denne måde kan du selv vælge om du vil gennemgå og acceptere/forkaste de enkelte rettelser, eller om du vil arbejde videre med det korrekturlæste dokument og kun forholde dig til mine kommentarer.

Er der studenterrabat?

Ja, der er halv pris for studerende som vil have korrekturlæst deres universitetsopgaver eller lign. Du skal blot kunne dokumentere at du er indskrevet på en dansk videregående uddannelse.

Hvad koster det?

Prisen for korrekturlæsning vil afhænge af hvor kompliceret det er at rette din tekst, og om du ønsker basiskorrektur, udvidet korrektur eller akademisk korrektur. Hvis du ønsker udvidet korrektur, vil prisen også afhænge af hvor mange elementer af den udvidede korrektur du ønsker.

Hvis du gerne vil have et prisoverslag inden du giver mig opgaven, kan du sende mig nogle typiske sider (4-5 sider) med besked om den ønskede korrekturmetode, og så vil jeg give dig et prisoverslag på hele teksten.

Hvis du i stedet vælger at sende mig hele dokumentet på én gang, vil jeg kunne give dig en samlet pris på opgaven så du ikke får ubehagelige overraskelser bagefter.

Når du har accepteret prisen og den beskrevne korrekturmetode, er det bindende. Halvdelen af beløbet betales før korrekturlæsningen påbegyndes, og resten betales når den korrekturlæste tekst leveres til dig.

Da prisen afhænger af hvor meget tid jeg skal bruge på opgaven, bliver det billigere for dig jo mere du har gennemarbejdet teksten på forhånd.

Scroll to Top