Betalæser

Med en professionel betalæser er du sikker på at dit manuskript står knivskarpt inden du sender det til udgivelse. Jeg gennemlæser hele dit manuskript med en kritisk læsers blik. Det betyder at jeg forholder mig til stoffets opbygning og organisering, sammenhængskraften i teksten, eventuelle logiske brist samt fortællerstemmer og synsvinkler.

Jeg skriver også kommentarer hvis manuskriptet på anden vis har mangler som du fremadrettet skal være opmærksom på. Derudover giver jeg en generel vurdering af hele manuskriptet med fokus på hvad jeg synes fungerer, og hvad der kan gøres bedre.

Som uddannet redaktør garanterer jeg dig et højt fagligt niveau, en god tekstforståelse og et sprogligt overblik. Jeg tilbyder betalæsning af manuskripter inden for al skønlitteratur.

Da jeg også er uddannet korrekturlæser, kan jeg også tilbyde dig en betalæsning med sproghjælp hvor jeg udover betalæsningen kommer ind på sproglige, syntaktiske og grammatiske problemer. Sproghjælp er dog ikke det samme som korrekturlæsning, idet betalæsningsprocessen tidsmæssigt kommer før korrekturlæsningen af den færdige tekst.

Professionel betalæser – hvorfor?

Mange sproglige fejl, inkonsekvenser, logiske brist og overflødige eller forvirrende handlingstråde giver en negativ og besværlig læseoplevelse, og derfor kan det være en god idé at søge hjælp hos en betalæser. Du har måske allerede fået hjælp fra familie eller venner – jo flere der læser dit manuskript, desto bedre er det. Venner og familie kan dog ofte have svært ved at give dig neutral og konstruktiv feedback. Du vil derfor ikke nødvendigvis få at vide hvordan du kan gøre dit manuskript endnu bedre. Med hjælp fra en professionel betalæser er du sikker på at dit manuskript står klart og præcist inden du sender det videre til dit forlag.

Betalæsning er således for dig der har skrevet et manuskript og ønsker en professionel og neutral vurdering af f.eks. sprog, genre, målgruppe samt troværdighed. Du vælger helt selv hvilke fokuspunkter jeg skal have for øje når jeg læser dit manuskript.

Betalæsning med sproghjælp

Når jeg som supplement til betalæsningen giver sproghjælp, kigger jeg efter sproglige opmærksomhedspunkter, dynamikken i sproget, sætningernes opbygning, syntaks og grammatik. I min vurdering forholder jeg mig naturligvis også til det kunstneriske univers. Der kan være kunstneriske grunde til at bryde med traditionel grammatik, fortælleteknik, stavemåde osv., og det vil jeg naturligvis respektere.

Jeg kommenterer derfor kun de områder som du ønsker at få hjælp til – så du kan føle dig tryg ved at overlade dit manuskript til mig. 

Hvad hjælper en betalæser med?

  • Gennemlæsning af manuskriptet med fokus på sproglige og fortællermæssige vinkler som påvirker læseoplevelsen. Det kan være stoffets opbygning og organisering, sammenhængskraften i teksten, eventuelle logiske brist, dynamikken i sproget og fortællerstemmer og synsvinkler.
  • Grundig vurdering af manuskriptet ift. hvad der fungerer godt, og hvad kan der gøres bedre.
  • Sparring og professionel støtte til dit bogprojekt.

Få hjælp fra en betalæser hos Sølvsteen Korrektur

Hos Sølvsteen Korrektur kan du få hjælp til at gennemlæse hele dit manuskript mht. opbygning og struktur, sprog, grammatik og andre fejl og mangler som har indflydelse på læseoplevelsen. Som professionel betalæser sørger jeg således for at dit manuskript står knivskarpt inden du sender det til udgivelse.

Ønsker du at få et tilbud på en betalæsning eller høre nærmere om hvad jeg kan tilbyde, er du velkommen til at kontakte mig på mail claus@solvsteenkorrektur.dk.

Claus Sølvsteen Nærbillede af ældre dame som læser med lup
Scroll to Top